10-ти Масовен протест против поскапувањето на СТРУЈАТА, ПАРНОТО И БЕНЗИНИТЕ. 20.10.2012

Posted: Октомври 19, 2012 in Инфо

Плоштад Пела, Регулаторна комисија за енергетика
 САБОТА, 20 -ти Октомври 12 часот на пладне, пред Регулаторна комисија за енергетика (порта Македонија)

Точно 2 месеци, 60 дена, 1440 часа, 86400 минути поминаа од како ГРАЃАНИТЕ револтирани од континуираните поскапувања излегоа на протест и кажаа ДОСТА Е, АМАН.

По 2 месеци протестирања институциите сеуште остануваат глуви на нашите барања.

Затоа на 20 Октомври граѓаните масовно ќе протестираат и ќе и покажат на Регулаторната комисија за енергетика дека народот е свесен, дека повеќе нема да дозволи да се кршат Уставно загарантираните човекови права и достоинство на македонскиот граѓанин. ДОСТА Е, АМАН.

Граѓаните бараат:

1. Да се укине ставката „ангажирана моќност“ од 33%
2. Да се врати евтината дневна тарифа
3. Да се врати цената на струјата на ниво од 2008 година.
4. Да се запре со приватизација или докапитализација на целиот енергетски сектор кој е во сопственост на Република Македонија
5. Да се инвестира во домашни, обновливи извори на енергија (соларна и геотермална енергија, енергија на ветер и др.)
6. Итно да се повлече новиот правилник на Топлификација
7. Да се врати цената на парното на ниво од 2008 година
8. Да се намалат цените на горивата во согласност со стандардот на живеење

KËRKESAT:

1. Të hiqet paragrafi fuqi shtesë prej 33% prej llogarive për energji elektrike,
2. Kthimin e tarifës së lire ditore
3. Të kthehet çmimi i energjisë elektrike nga viti 2008
4. Të ndë rpritet privatizimi apo kapitalizim i sektorit të përgjithshëm energjetik i cili është në pronësi të Maqedonis
5. Të investohet në burime të që nrueshme të energjisë, gjeo dhe termo energji, energji të erës dhe energji solare
6. Urgjentisht të tërhiqet rregullorja e re e SHA “Toplifikacija”
7. Të kthehet çmimi i nxemjes nga vitin 2008
8. Të zvogëlohen çmimet e derivateve të naftës në përputhje me standardin e jetesës

DEMANDS:

1. Cancellation of the charge of 33% for “engaged power” in the electricity bills
2. Restoration of the daily cheap tariff for the electricity
3. Restoration of the prices for electricity to the level from 2008
4. Stopping of the privatization or so-called “further capitalization” of the entire energy sector owned by the Republic of Macedonia
5. Investment in domestic sustainable energy sources (solar and geothermal energy, wind power, etc.)
6. Immediate revocation of the new rules and tariffs of the Central Heating Company
7. Restoration of the prices for central heating to the level from 2008
8. Reduction of the prices of fuels to a level appropriate to the standard of living

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s